Confidentialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

In conformitate cu prevederile Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), va prezentam mai jos Politica noastră cu privire la aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, in calitate de operator de date, cu scopul de a va face cunoscut modul in care le colectam, scopul prelucrării, cum le utilizam, cine are acces la ele și alte aspecte importante. De asemenea, aceasta Politica conține si aspecte cu privire la drepturile dumneavoastră, pe care le puteți exercita in calitate de persoana vizata.

Prin aceasta Politica ne adresam utilizatorilor website-ului nostru https://www.atmall.ro/ , in calitate de vizitatori / potențiali clienți sau colaboratori / clienți si colaboratori ai noștri, cu rolul de persoana vizata.

Despre noi

In cadrul acestei Politici de prelucrare a datelor, „noi” sau „AROBS” se vor referi la compania noastră AROBS TRADING & DISTRIBUTION SRL. Detalii despre compania noastră găsiți in secțiunea de final.

Protejarea datelor personale pe care le prelucram reprezintă unul din punctele importante ale business-ului nostru (in domeniul comercializării de produse), fiind conștienți de responsabilitatea prelucrării acestora in condiții de legalitate si in același timp - de siguranță. Pentru aceasta, ne angajam sa menținem un sistem de protecție a datelor personale care este îmbunătățit continuu, făcând parte din strategia generala a companiei noastre.

Cum prelucram datele dumneavoastră personale (colectare si scopuri utilizare)

Exista doua metode prin care noi colectam datele dumneavoastră personale si anume: 1) direct – atunci când completați anumite formulare pe website sau ni le furnizați comunicând direct cu noi 2) indirect – atunci când colectam date prin intermediul cookie-urilor sau altor soluții informatice.

Atunci când va creați un cont de utilizator

Prelucram datele dumneavoastră personale precum email si parola aferenta contului de utilizator, nume si prenume, email, telefon, pe care ni le furnizați in mod direct atunci când va creați un cont de utilizator.

Atunci când plasați o comanda

Prelucram datele dumneavoastră personale precum nume si prenume, telefon si email pe care ni le furnizați in mod direct atunci când plasați comanda produselor. Este necesar a ne transmite toate aceste informații in vederea facturării si livrării produselor către dumneavoastră.

Atunci când doriți sa comunicați cu noi

Prelucram datele dumneavoastră personale precum nume si prenume, telefon, email, pe care ni le furnizați in mod direct in scopul comunicării directe legate de întrebări, solicitări, clarificări, reclamații, acordare servicii suport si asistenta.

Atunci când va înregistrați la newsletter-ul nostru.

Prelucram datele dumneavoastră personale precum email-ul in scopul de a va transmite informații cu privire la produsele noastre sau de date de înregistrare ca participant la campaniile promoționale desfășurate (prelucrarea datelor se realizează conform Regulamentelor campaniilor de promovare pe care va rugam sa le accesați in parte pentru mai multe informații), precum: nume si prenume, email sau telefon, etc.

De asemenea, este posibil sa va solicitam feedback-ul cu privire la produsele si soluțiile noastre oferite.

Atunci când vizitați website-ul nostru https://www.atmall.ro/

Prelucram date înregistrate automat de sistemele informatice (colectate in log-uri) precum: adresa IP, locație geografica, setări de browser, durata vizitei, sistem de operare utilizat, navigare pagini website - colectate implicit in timpul navigării website-ului.

De asemenea, utilizam module Cookie-uri, care sunt fișiere ce se instalează pe dispozitivele dumneavoastră de acces la website-ul nostru si care colectează diverse date legate de preferințe / obișnuite sau comportament; pentru detalii referitoare la acestea va invitam sa accesați Politica de Cookies.

Scopurile in care utilizam aceste date personale, conform tuturor situațiilor de mai sus, sunt:

Asigurarea comunicării cu dumneavoastră in privința oricăror solicitări venite din partea dumneavoastră, acordând astfel suport si asistenta (solicitările pot fi cu privire la informații privind produsele, sesizări, retururi, etc.)

Promovarea companiei noastre si a serviciilor oferite de noi prin informări (ex: newsletter) și prin campanii de promovare desfășurate de către noi.

Îmbunătățirea produselor si soluțiilor noastre prin obținerea de feedback din partea dumneavoastră

Operarea, întreținerea si îmbunătățirea funcționalității site-ului nostru web (pentru a corespunde nevoilor utilizatorilor) precum si asigurarea securității administrării acestuia, in sensul diagnosticării problemelor de conectivitate precum si prevenirea fraudelor

Marketing, analiza a aspectelor legate de vizitatori, preferințe navigare site si locații utilizatori, tendințe, ale utilizatorilor si comportamente – în vederea creării unei experiențe personalizate adresate persoanelor vizate si îmbunătățirii prezentării și promovării website-ul nostru.

In scopuri administrative, legale si probatorii in legătura cu activitățile de mai sus precum si arhivare

Bazele legale de prelucrare aferente scopurilor descrise mai sus sunt: interesul nostru legitim (asigurandu-ne prin ceea ce facem ca acțiunile noastre nu prevalează asupra drepturilor si libertăților dumneavoastră) consimțământul dumneavoastră (ex: acesta se aplica atunci când este vorba de comunicări de marketing direct – newsletter, sau instalări de cookie-uri care nu fac parte din categoria celor strict necesare) precum si execuția contractului (atunci când exista un contract încheiat intre părți).

Durata păstrării datelor personale

Vom păstra datele personale colectate într-o perioadă limitată de timp, în conformitate cu politicile interne și cu orice legislație aplicabilă. Datele colectate ale utilizatorilor înregistrați sau clienților se vor pastra timp de trei ani.

Pentru utilizatorii care si-au creat un cont de administrare, durata păstrării acestui cont este de cinci ani de la ultima accesare in site, sau pana la dreptul de opoziție.

Divulgarea datelor personale către terțe părți

Din motive ce țin de interesul nostru legitim, este posibil ca terțe părți sa aibă acces la datele dumneavoastră personale, in măsura in care acest lucru este necesar in desfășurarea activităților contractate. Astfel, este posibil sa divulgam date personale către furnizori de produse si servicii IT (mentenanță, aplicații si sisteme software, securitate), marketing (analiza, promovare, monitorizare si comunicare, administrare newsletter), arhivare documente sau alte servicii.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră către diverse autorități, instituții publice, avocați, companii de asigurare, auditori, consultanți externi doar in măsura in care este nevoie ca acestea sa fie cunoscute sau prelucrate conform cerințelor legale aplicabile.

Pot fi situații in care vom fi nevoiți sa divulgam datele dumneavoastră personale atunci când este necesar conform unei cerințe legale sau când este necesar sa protejam un interes vital (al dumneavoastră sau a unei alte persoane fizice). De asemenea, aceasta speță poate fi aplicata si in cazul in care este necesar pentru stabilirea si exercitarea dreptului nostru de apărare in fata unor reclamații / litigii.

Transferul internațional al datelor în țări terțe

Indiferent care sunt terțele părți si unde sunt localizate, ne vom asigura ca securitatea datelor personale este menținuta (acces controlat si minimizat) si ca transferul de date (inclusiv in afara UE/EEA, daca este cazul) este in conformitate cu legislația aplicabila in materie (ex: decizii de adecvare, clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana, Privacy Shield).

Securitatea datelor personale

Responsabilitatea cu privire la protejarea datelor personale ne aparține, astfel ca ne preocupa ca sistemele noastre IT precum si toate masurile tehnice si organizatorice pe care le-am implementat sa fie in acord cu un sistem bine pus la punct de securitate a informației. Ne asiguram de asemenea de existenta angajamentelor de confidențialitate din partea persoanelor autorizate cu acces la date.

Drepturile dumneavoastră

In calitate de persoana vizata, aveți anumite drepturi pe care puteți sa vi le exercitați, iar noi va vom răspunde in conformitate cu toate cerințele legale aplicabile. Important este de subliniat faptul ca unele din drepturile de mai jos pot fi aplicate limitativ in anumite circumstanțe; pentru orice fel de detalii, precum si pentru transmiterea solicitării dumneavoastră va rugam sa ne contactați.

Astfel, beneficiați de următoarele drepturi:

- de a fi informat cu privire la modul in care va prelucram datele (acest lucru îl demonstram prin prezenta si comunicarea acestei Politici)

- de a avea acces la datele pe care noi le deținem (ne puteți solicita informații referitoare la datele personale pe care noi le deținem)

- de rectificare a datelor (va rugam sa ne sesizați când datele personale înregistrate nu sunt corecte)

- dreptul de ștergere a datelor (in vederea eliminării datelor personale din evidenta noastră, atunci când acest lucru este aplicabil)

- dreptul de obiecție cu privire la modul in care va prelucram datele personale

- dreptul de portabilitate a datelor (putem sa va transmitem datele intr-un format automat, in funcție de posibilitate)

- drepturi de obiecție privire la decizii automate si profilare, care pot avea efecte semnificative (nu utilizam algoritmi de profilare care pot avea astfel de efecte)

- dreptul de a va adresa direct către Autoritatea de Supraveghere, in vederea formulării unei plângeri (dataprotection.ro)

Alte informații și date de contact

Pentru orice fel de întrebări sau nelămuriri cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastră personale sau pentru solicitări legate de exercitarea drepturilor, va rugam sa ne contactați:

AROBS TRADING & DISTRIBUTION SRL

Sapatorilor nr. 5, Cluj-Napoca

Telefon: +0264-406700 sau email: dpo@arobs.com

Ne vom strădui sa va răspundem cat mai prompt, acordându-va sprijinul nostru.

Ne rezervam sa aducem modificări acestei Politici ori de cate ori consideram ca este necesar si va invitam sa o parcurgeți în mod constant.

Data punere in aplicare: Mai 2018